• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Chương trình hoạt động Chi Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013

Ngày đăng: 19-11-2012
Đọc: 4746 lượt

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2012 - 2013

I. CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chủ đề năm học:

- Chủ đề năm học của ngành “Năm học xây dựng kỷ cương và nâng cao chất lượng”. 

- Chủ đề năm học của  Đoàn Năm công trình thanh niên

2 Nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ 2012-2013, Chi đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện chủ đề năm học của Ngành và của Đoàn cấp trên.

- Đoàn viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành và của trường. Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và giáo dục hạnh kiểm học sinh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp", "Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".v.v. 

- Hưởng ứng các hoạt động và phong trào của Nhà trường và của cấp trên.

- Công trình thanh niên của Chi đoàn là: Tủ sách Bác Hồ 

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Trên cơ sở tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn trong Chi đoàn nhiệm kỳ qua, BCH nhiệm kỳ 2011-2012 xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản cần đạt trong nhiệm kỳ này cụ thể như sau:

Chỉ tiêu cơ bản cần đạt trong nhiệm kỳ 2012-2013

-         100% Đoàn viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, mẫu mực; học tập quán triệt Nghị quyết của BCHTW Đảng và các quy định đạo đức nhà giáo.

-         100% Đoàn viên  tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-         100% Đoàn viên chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

-         100% Đoàn viên có tinh thần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nâng cao tính gương mẫu cho học sinh noi theo.

-         100% Đoàn viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn của nhà trường như: Có đầy đủ hồ sơ sổ sách đúng quy định; dự giờ đồng nghiệp theo quy định; dạy dự giờ 4 tiết/ năm có UD-CNTT

-         100% Đoàn viên  tích cực tìm kiếm phương pháp dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc trưng bộ môn và đặc điểm tình hình lớp; thực hiện cho điểm, cộng điểm, xếp loại, đánh giá học sinh đúng quy định của Thông tư 58. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này có 10 sáng kiến kinh nghiệm báo cáo trước tổ chuyên môn và nhà trường mỗi bộ môn có 01 giáo án điện tử dự thi cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learnin cấp trường, 8 đoàn viên đạt Danh hiệu Lao động Tiên tiến, 2 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-         100% Đoàn viên hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động.

-         100% Đoàn viên thực hiện chủ đề năm học của ngành và của Đoàn cấp trên, tham gia đầy đủ, tích cực các buổi lao động công ích, các hoạt động từ thiện do chi Đoàn, Nhà trường và Đoàn cấp trên phát động, tham gia đóng quỹ tình nghĩa trong Nhà trường.

-         100 % Đoàn viên tham gia xây dựng Công trình Thanh niên “Tủ sách Bác Hồ”

-         100% Đoàn viên nộp đoàn phí và quỹ đoàn đầy đủ, đúng thời gian quy định.

-         Chi đoàn xem xét và giới thiệu từ 2 đồng chí Đoàn viên ưu tú làm đối tượng Đảng gửi Chi bộ xem xét làm hồ sơ kết nạp Đảng. 

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục của Đoàn

1.1. Công tác  tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Tổ chức công tác tuyên truyền có hiệu quả đến các Đoàn viên các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Các  Đoàn viên nghiêm túc học tập các đợt học tập chính trị do nhà trường tổ chức. Tích cực tham gia vận động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với học sinh.

Đoàn viên đi đầu trong việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh các điều, khoản quy định của Luật giao thông đường bộ và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. Trong Chi đoàn, Đoàn viên có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và Nhà trường.

1.2. Công tác hoạt động truyền thống, đạo đức, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, chi Đoàn, các giáo viên tổ chức cho học sinh các đợt tham quan các di tích lịch sử văn hóa trên địa phương như Di tích Lèn Hà - Thanh Hóa vào thời gian thích hợp, thăm hỏi các gia đình người có công với Cách mạng nhân dịp 22/12/2012 nhằm giáo dục nhận thức tư tưởng cho học sinh.

Phối hợp với Tổ xã hội tổ chức Ngoại khóa “Lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong văn thơ và âm nhạc” nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2012.

100% Đoàn viên chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 100% Đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh các điều, khoản quy định của Luật giao thông đường bộ và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. Đoàn viên có tác phong lối sống mẫu mực nhằm làm gương cho học sinh noi theo. Đoàn viên đi đầu trong việc giáo dục lối sống, tư cách đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học..., ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể học sinh.

2. Tập trung triển khai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

2.1. Phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc"

2.1.1.   Xung kích trong phong trào sáng tạo trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2012-2013, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"

Tất cả Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên tích cực, tự giác, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT.

Đoàn viên tích cực viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn cũng như về công tác chủ nhiệm để báo cáo trước tổ chuyên môn, trước nhà trường. Phấn đấu trong năm học này có từ 10 sáng kiến kinh nghiệm được báo cáo và có từ 10 đồng chí đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .

2.1.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chi đoàn nhận thức về vai trò của cuộc vận động "Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh" là một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác Đoàn. Vận động các đoàn viên tích cực đi đầu trong các phong trào làm gương cho học sinh noi theo không hút thuốc lá nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định...Nâng cao vai trò Đoàn viên, đặc biệt là Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tình nguyện, xung kích tham gia xây dựng cuộc sống cộng đồng.

BCH Chi đoàn luôn tìm cách động viên, vận động các đồng chí trong Chi đoàn tham gia các phong trào Văn nghệ, Thể thao do các cấp hay Chi đoàn tổ chức. Chi đoàn luôn động viên khích lệ các đồng chí Đoàn viên tham gia các buổi lao động công ích, ủng hộ từ thiện và hưởng ứng, tham gia các hoạt động khác do cấp trên phát động. Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện về trang phục nơi công sở, trang phục của các ngày lễ hội là nam caravát, nữ áo dài...

Nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn viên GVCN tích cực chỉ đạo các chi đoàn học sinh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như hướng dẫn, chỉ đạo cho học sinh các lớp ủng hộ, quyên góp nhằm giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,các tổ chức từ thiện...

Xây dựng tinh thần đoàn kết thân ái trong Chi đoàn, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, giúp đỡ động viên Đoàn viên có hoàn cảnh như ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ....

2.1.3. Xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Chi đoàn giáo viên tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội do cấp trên phát động. 100% Đoàn viên có lối sống lành mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không sa vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Nâng cao vai trò Đoàn viên GVCN tích cực hướng dẫn, chỉ đạo học sinh tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Đoàn viên  hướng dẫn học sinh thực hành "Nói lời hay, làm việc tốt" khi đến trường cũng như ngoài xã hội.

2.1.4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

Đoàn viên Chi đoàn giáo viên đã tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động ứng dụng CNTT vào soạn, giảng, tính điểm trung bình môn học và điểm trung học kỳ các môn học.

BCH Chi đoàn tiếp tục sắp xếp lại hồ sơ sổ sách, tranh bị thêm một số sổ quản lý Chi đoàn nhằm góp phần hoàn hiện việc quản lý, sử dụng và tra cứu thông tin đoàn viên trong Chi đoàn.

BCH lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn hàng tháng nhằm thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2012-2013 đã đề ra.

2.1.5.  Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Đoàn viên về cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu.

Chi đoàn giáo viên tổ chức các buổi tập huấn về CNTT các chuyên đề chuyên môn nhằm góp phần vào công tác chuyên môn cũng như nâng cao trình độ tin học cho toàn thể Đoàn viên trong thời kỳ tin học.

Đoàn viên đi đầu trong phong trào học tập ngoại ngữ, tin học học nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

2.2. Phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

2.2.1. Đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

BCH Chi đoàn động viên các Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên tích cực, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT.

Năm học này các Đoàn viên tích cực tham gia dự giờ thăm lớp để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề.

Động viên, khen thưởng kịp thời các đồng chí tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, bồi dưỡng, huấn luyện đội năng khiếu tham gia dự thi các cấp.

2.2.2.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.

Đoàn viên tích cực tham gia dạy dự giờ, dạy thao giảng có ƯD-CNTT để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề. Phấn đấu dạy 4 tiết/năm học có ƯD-CNTT. Dự giờ đồng nghiệp đủ số tiết theo quuy đinh hiện hành.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh, nhất là giáo dục học sinh cá biệt. Tổ chức báo cáo chuyên đề về công tác chủ nhiệm nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt.

2.2.3.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa.

Đoàn viên tham gia các hoạt động Văn nghệ - Thể thao của Chi đoàn, Đoàn cấp trên và Nhà trường tổ chức nhằm nâng cao sức khoẻ, tạo không khí vui tươi trong Nhà trường để phục vụ cho công tác giáo dục được tốt hơn và làm gương cho các Chi đoàn học sinh noi theo. Chi đoàn sẽ tổ chức Giao lưu bóng chuyền  với các chi Đoàn bạn như Chi Đoàn các Thôn trong xã, chi Đoàn Trường học lâm cận...

Cùng với nhà trường, Đoàn viên  tích cực tham gia tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh nhân sinh nhật Đoàn.

Đoàn viên tham gia các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức vào ngày 20/11, 22/12.. Cùng với Nhà trường, tổ chuyên môn, tổ chức Ngoại khóa “Lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong văn thơ và âm nhạc” nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 22/12/2012. Hội thi "Rung chuông vàng" vào thời điểm thích hợp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ham học hỏi trong học sinh.

2.2.4.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

Đoàn viên GVCN tích cực nhắc nhở các em Đội viên tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường, chi Đoàn tổ chức.

Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm phát huy vai trò của mình trong công tác giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe; tư vấn về sức khỏe tâm lý, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho học sinh.

3. Công tác xây dựng Công trình thanh niên:

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2013 Chi Đoàn tập trung nhân lực, kinh phí và quyết tâm để xây dựng Công trình thanh niên chào mừng Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ mới, tiến tới chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh (26/3/1931 - 26/3/2013) chào mừng sinh nhật lần thứ 123 của Bác Hồ kính yêu.

- Tên công trình Thanh niên: “TỦ SÁCH BÁC HỒ”

- Lực lượng tham gia: Toàn thể Đoàn viên trong Chi Đoàn, kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức trong nhà trường như: Nhà trường, Công Đoàn, chi bộ Đảng, và ngoài nhà trường như Chi Đoàn bạn, Đoàn cấp trên mà trực tiếp là Đoàn xã Thanh Thạch.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt cả nhiệm kỳ và trên cơ sở đó hằng năm có sự bổ sung và làm giàu vốn sách cho tủ sách và sử dụng tủ sách có hiệu quả.

- Phát động trong Đại hội lần này: Mỗi Đoàn viên ủng hộ số sách trị giá 50.000 đồng.

- Hàng tháng mỗi Đoàn viên đóng góp 2000 đồng vào Công trình thanh niên.

Số sách này được gửi vào Thư viện nhà trường (vì chưa có giá sách riêng) BCH chi đoàn tiếp nhận và giao cho Đoàn viên phụ trách Thư viện quản lý và cho Đội viên, Đoàn viên và Cán bộ giáo viên sử dụng theo quy định của Thư viện nhà trường. BCH chi Đoàn sẽ theo dõi, kiểm tra, tiếp nhận sách, báo, tài liệu mà các cá nhân tập thể hảo tâm ủng hộ và kiểm tra việc quản lý và sử dụng “TỦ SÁCH BÁC HỒ” một cách thường xuyên.

IV. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1. Công tác xây dựng củng cố tổ chức.

Đoàn viên đặc biệt là Đoàn viên  GVCN phát huy vai trò của mình hướng dẫn, giúp đỡ các chi Đội tổ chức các hoạt động, phong trào của chi Đội, lớp.

BCH phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH để hoàn thành phương hướng hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2013. BCH chi đoàn tiến hành họp định kỳ hàng tháng để triển khai kế hoạch của Chi đoàn đã đề ra và họp đột xuất khi có việc cần.

Tiến hành phân loại Đoàn viên theo từng tháng và cuối năm học. BCH tham mưu với Ban Thi đua nhà trường để xếp thi đua của Đoàn viên giáo viên.

2. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên

Nhằm thắt chặt mối đoàn kết Đoàn viên trong Chi đoàn, BCH Chi đoàn tiếp tục tiến hành tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các Đoàn viên có khó khăn, việc hiếu hỉ...

Đoàn viên tích cực tham gia hoạt động đóng quỹ đi tham quan do Nhà trường và Công đoàn tổ chức.

3.  Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế Đội thiếu niên,  tham gia xây dựng Đảng.

3.1 Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế Đội thiếu niên.

Chăm lo giáo dục Đội thiếu niên là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của tổ chức Đoàn, của mỗi Đoàn viên:

- Đối với Chi Đoàn, thường xuyên theo dõi chỉ đạo sát sao các hoạt động của Liên Đội nhà trường. Cụ thể chỉ đạo việc tiến hành Đại hội Liên Đội, việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thường xuyên của Liên Đội. Tham mưu cho Cấp ủy Đảng và BGH nhà trường về công tác Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trong nhà trường.

- Đối với các Đoàn viên: 6/13 Đoàn viên đã tham gia công tác Chủ nhiệm lớp, phụ trách Chi đội theo sự phân công của Nhà trường. Ngoài ra Chi Đoàn sẽ phân công các Đoàn viên còn lại phụ trách các chi Đội để hỗ trợ các Giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động Đội ở cấp chi đội một các có hiệu quả.

Tóm lại Đoàn viên sẽ là lực lượng chính trong việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ Đội vieeb thiếu niên trong nhà trường. Phát huy vai trò người Đoàn viên gương mẫu trong mọi hoạt động để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

3.2 Đoàn với công tác Xây dựng Đảng.

Đây một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

+ Tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng Đoàn viên trong chi bộ về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển đảng cho đoàn viên thanh niên.

+ Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phát triển đảng, cần mở rộng và tạo điều kiện cho những đồng chí đoàn viên có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của đảng.

+ Mạnh dạn giao cho Đoàn viên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém.

+ Tiếp tục tổ chức những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như thể thao, văn hoá, văn nghệ ... nhằm thu hút thanh niên.

Trong nhiệm kỳ này, Chi đoàn chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng. Hàng quý Chi đoàn tiếp tục giới thiệu Đoàn viên tích cực, ưu tú sang Chi bộ nhà trường để Chi bộ xem xét cử đi học các lớp đối tượng Đảng và làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Chỉ tiêu: Tạo điều kiện cho 4 Đoàn viên chưa học Cảm tình Đảng được tham gia lớp học khi có kế hoạch của cấp trên về việc mở lớp. Giới thiệu 2 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

4. Xếp loại Chi Đoàn và danh hiệu thi đua.

- Xếp loại Chi Đoàn: Chi Đoàn vững mạnh.

- Danh hiệu thi đua: Chi đoàn tiên tiến xuất sắc.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ 2011-2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2012-2013 của BCH Chi Đoàn Trường THCS Thanh Thạch nhiệm kỳ 2011-2012. Kính mong đại hội tích cực, nhiệt tình đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hoạt động Đoàn ngày càng tốt hơn. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Đoàn chủ tịch xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị đại biểu và các đồng chí Đoàn viên khỏe mạnh, hạnh phúc!

Xin chân thành cám ơn!


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 127 
|
 Hôm nay: 19