• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Bản cam kết thi đua năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 14-10-2015
Đọc: 11679 lượtPHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Thanh Thạch, ngày 14 tháng 10 năm 2015

CAM KẾT THI ĐUA
NĂM HỌC 2015 - 2016


1. Các chỉ tiêu phấn đấu, danh hiệu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đoàn thể trong năm học:

a. Các danh hiệu thi đua tập thể:

- Nhà trường: Trường Tiên tiến.

- Duy trì đơn vị văn hoá cấp huyện.

- Đạt “Trường học an toàn - An ninh trật tự”

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

- Liên đội: vững mạnh xuất sắc.

- Công tác CTĐ: Vững mạnh

b. Danh hiệu thi đua cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Chiến sĩ thi đua các cấp cơ sở: 01

- Lao động tiên tiến: 12

- Phân loại giáo viên, viên chức: 100% khá trở lên

c. Chỉ tiêu của chất lượng giáo dục học sinh.

- Duy trì sĩ số: Số lượng: 222/224; tỷ lệ: 99 .1 %.

- Học sinh bỏ học: Số lượng: 02; tỷ lệ: 0.9 %.

- Tỉ lệ lên lớp thẳng (lớp 6, 7, 8):  Số lượng: 156/159; tỷ lệ 98,1 %.

- Học sinh thi lại đạt kết quả lên lớp: Số lượng: 3/3 ; tỷ lệ:100 %.

- Tỉ lệ  học sinh lớp 9 TN THCS: Số lượng: 63/65; tỷ lệ: 97 %.

- Học sinh giỏi: Số lượng: 14/224; tỷ lệ: 6,3 %.

- Học sinh tiên tiến: Số lượng: 91/224; tỷ lệ: 40.6 %.

- Xếp loại giáo dục đạo đức.

+ Tốt: Số lượng: 162/224; tỷ lệ: 72.3%.

+ Khá: Số lượng: 58/224; tỷ lệ: 25.9 %.

+ Trung bình: Số lượng: 4; tỷ lệ: 1,8 %.

+ Yếu: Số lượng: 0; tỷ lệ: 0 %.

-         Xếp loại giáo dục văn hóa:

+ Giỏi: Số lượng: 14/224; tỷ lệ: 6,3 %.

+ Khá : Số lượng: 91/224; tỷ lệ: 40,6 %.

+ Trung bình: Số lượng: 114/224; tỷ lệ: 50.9 %.

+ Yếu: Số lượng: 5/224; tỷ lệ: 2,2  %.

+ Kém: Số lượng: 0; tỷ lệ: 0 %.

- Giải  các Hội thi: Cấp huyện, các cấp khác.

+ Thi các môn văn hóa cấp Huyện: 01 giải.

+ Thi cấp huyện về học sinh: 2 giải

+ Thi điền kinh cấp huyện: 02 giải.

+ Thi các nội dung về đội ngũ cán bộ giáo viên: Đạt 2 giải.

2. Trách nhiệm và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trên:

- Trách nhiệm và giải pháp của BGH:

+ Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, viên chức và người lao động nhằm xây dựng nhà trường đạt đơn vị Trường tiên tiến.

+ Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và người lao động. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

+ Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

+ Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

- Trách nhiệm và giải pháp của CĐCS:

+ Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho cán bộ, viên chức và người lao động.

+ Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện cán bộ, viên chức và người lao động trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người cán bộ, viên chức: “Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

- Trách nhiệm và giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh;

+ Bám sát các nội dung của Nghị quyết để xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực để thực hiện các nội dung mà nghị quyết đã đề ra cho tổ chức mình.

+ Thường xuyên tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu với BGH nhà trường để từng bước thực hiện thành công nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2015 – 2016.

3. Cam kết của BGH, CĐCS, Đoàn, Đội, Tổ chuyên môn:


BGH NHÀ TRƯỜNG

BCH CÔNG ĐOÀN

BCH CHI ĐOÀN

Hiệu trưởng

Đã ký

Võ Văn Bằng

Chủ tịch

Đã ký

Trần Bá Dũng

Bí thư

Hoàng Thế HiếnTỔ CHUYÊN MÔN

ĐỘI TNTP

TPT

TỔ XÃ HỘI

TỔ TỰ NHIÊN

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Tổ trưởng

Hoàng Thế Hiến

Tổ trưởng

Nguyễn Hải Lý


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 99 
|
 Hôm nay: 20