• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch BDTX giáo viên của trường THCS Thanh Thạch năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 01-10-2015
Đọc: 2368 lượt


PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH
Số:.21./KH-BDTX/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Thach,, ngày 10 tháng 9  năm 2015.


KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015-2016


- Căn cứ cv số: 2012/BGD& ĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của bộ giáo đục và đaò tạo về hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm 2015. Công văn số 689/SGDDT-GDCN-TX Ngày 6/4/2013 của giam đóc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên. Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS.
- Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT ngày 03/9/2015 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016.
- Căn cứ CV 419 ngày 16 tháng 9 năm 2015 về hướng dẫn bổ sung công tác BDTX năm 2015-2016 .
- Căn cứ tình hình thực tế của trường tại thời điểm làm kế hoạch.

Trường  THCS Thanh Thạch lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015 - 2016 với những nội dung sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

1. Thun li:

- Bước vào năm thứ 3 thực hiện công tác BDTX, trường THCS Thanh Thạch nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Tuyên Hóa

- Đây là năm thứ 3 thực hiện BDTX ít nhiều có kinh nghiệm trong triển khai chỉ đạo, kết họp trong sinh hoạt chuyên môn.

- Phần lớn các giáo viên trong trường đều  tích cực lắng nghe kế hoạch, chương trình BDTX.

-  Các thắc mắc của giáo viên khi triển khai kế hoạch BDTX của giáo viên được phòng giáo dục giải thích rõ ràng.

- Nhà trường đã xây dựng được hệ thống máy tính nối mạng Internet, giáo viên đều có máy tính nối mạng và hầu hết đều biết sử dụng Internet nên thuận lợi trong việc tự bồi dưỡng và bồi dưỡng qua mạng.

- Các công văn hướng dẫn về chương trình, kế hoạch BDTX  được tập huấn, triển khai cụ thể đến từng trường hoặc gửi qua Email về cho nhà trường tự triển khai.

2. Khó khăn:

- Nội dung bồi dưỡng thường xuyên còn thiếu (nội dung 1), kế hoạch bồi dưỡng tập trung của phòng chưa cụ thể nên khó khăn cho giáo viên, nhà trường khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.

- Công tác giảng dạy nhà trường phân bố dày khó khăn trong việc tập trung bồi dưỡng.

- Những nội dung trên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác BDTX của GV.

II. Đặc điểm về đội ngũ

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL  (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV

CBQL

(BGH hoặc BGĐ)

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

23

2

16

5

0

2

0

0

0

10

5

0

Ghi chú:

B. KẾ HOẠCH CHUNG

I. Mục tiêu của việc BDTX: 1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nội dung BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT  (30 tiết/giáo viên).

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

2. Khối kiến thức tự chọn:


Mã mô đun

THCS

1

2

3

4

5

6

7

8

10

18

21

22

24

Tổng

Số lượng giáo viên tham gia

6

6

6

6

6

7

7

7

1

1

1

1

1

56

III. Hình thức BDTX:

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Triển khai hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường báo cáo về phòng giáo dục. Thành lập BCĐ tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn.

2. Triển khai kế hoạch BDTX trong suốt năm học đặc biệt đẩy mạnh trong thời gian năm học vào sinh hoạt chuyên môn tổ, trường, cụm.

3.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện BDTX của giáo viên thông qua kế hoạch của BDTX của cá nhân đã phê duyệt.

4. Tổ chức đánh giá và công nhận kết quả BDTX cho GV qua từng nội dung theo kế hoạch.

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng và kết quả vận dụng vào thực tiễn giảng dạy thao giảng, dự giờ của GV.

- Thông qua kết quả sinh hoạt CM các tổ nhóm, kết quả hoạt động GD tại trường , phông trào thị đua hai tốt.....

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng  nhà trường tổ chức đánh giá.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng bộ môn đánh giá bằng vấn đáp, bài kiểm tra, kết hợp thực tế vận dụng tại đơn vị về nội dung bời dưỡng.

- Đối với cán bộ quản lý các trường trực thuộc do Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

Ví dụ : Giáo viên Lê Văn A có điểm:

-         Nội dung 1: 8 điểm;

-         Nội dung 2: 7 điểm;

-         Nội dung 3: Mô đun 1 : 6, mô đun 2: 7 điểm, môn đun 3: 6 điểm, mô đun 4: 8 điểm.

Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là:

8 + 7 + điểm trung bình nội dung 3 (6 + 7 + 6 + 8)

4                        7,3

3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

d. Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

e. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

5. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

6. Trách nhiệm của giáo viên.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)Tháng 9/2015


Nội dung I

+Lập kế hoạch, tập hợp kết quả, báo cáo về phòng.

+ NQ Số 29/NQTW :Ngày:4/11/2013: " Đổi mới căn bản toàn diện về GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập Quốc tế" .

+Học tập NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
Bồi dưỡng tập trung.

-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ nhất

100% đạt yêu cầu trở lên
Tháng 10/2015


Nội dung I.

- NQ88/2014/QH13ngày 28/11/2014.

-         QĐ404/QĐ-TTgngày 27/3/2015.

-         Nhiệm vụ năm học:2015-2016

Bồi dưỡng tập trung.

--Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ nhất

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu :100% trở lên.
Tháng 11/2015

TỔ:TN.

- PP dạy học tích cục.

- cách dạy bài khó.

TỔ : XH.

- Bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án chấm bài thi h/s theo hướng phát huy tính sáng tạo.

- thảo luận ra đề làm đáp án

GV Tự bồi dưỡng-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ hai

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu :100% trở lên.Tháng 12/2015


TỔ:TN.

- Dạy tích hợp- phát triển,,

- Đổi mới ppdh theo hướng chú trọng kỷ năng thực hành......

TỔ : XH.

- Thiết kế sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích h/s trong dạy lịch sử THCS.


CB,GV Tự bồi dưỡng-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ hai

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu :100% trở lên.Tháng 01/2016

TỔ:TN

-Sử dụng cấu trúc giữ liệu đặc biệt giải quyết một số bài toán trong tin học.

TỔ : XH.

- PP hướng dẫn h/s lớp 9  kỷ năng phân tích bảng số liệu thống kê.

CB,GV Tự bồi dưỡng-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ ba

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu :100% trở lên.


Tháng 02/2016

TỔ:TN.

Ứng dụng CNTT và mạng Intemet để chia sẻ bài giảng và nâng cao năng lực tự học

TỔ : XH.

-Sưu tầm và sử dụng đồ dùng dạy học GDCN ở trường THCS.

.

CB,GV Tự bồi dưỡng-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ ba

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu :100% trở lên.
Thán3/2016


TỔ:TN.

- PP tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh cấp THCS.

TỔ : XH.

-PP dạy kỷ năng nghe và cắt ghép phi le Mp3, dựng đĩa CD.

-Một số lỗi phát âm thường gặp trong phát âm SGK tiếng anh THCS.

Chủ trì: CBQL,TTCM

Bồi dưỡng tập trung,toàn thể hội đồng

-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ tưTham gia 100% (kể cả NV).
Tháng 4/2016

Thẩm định kết quả BDTX của GV.

TỔ:TN.

-         Đánh giá kết quả GV- sơ kết trong tổ.

TỔ : XH.

- Bồi dưỡng kiến thức địa phương do phòng biên soạn và ấn định.


.

PGD và HT-Giáo viên tự bồi dưỡng Mô đun thứ tư


Tháng 5/2015

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận, tổng kết tại trường.

PGD

Tháng 6/2015

Tổng kết BDTX

CBQL & PGD

Tháng 7/2015

Tổng kết BDTX

PGD & SGD

Tháng 8/2015

Chuẩn bị KH cho năm học mới. 2015-1016

D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU:

TT

Nội dung BDTX

Số lượng CB, GV đăng ký

Ghi chú

1.

Đề án XD Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 của huyện nhà.

16

2.


16

                                                                                       

                                                                                     TRƯỜNG THCS THANH THẠCH
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                 Võ văn Bằng


File đính kèm


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 128 
|
 Hôm nay: 21