• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên Năm học 2015 - 2016 của thầy Hoàng Thế Hiến

Ngày đăng: 30-09-2015
Đọc: 6921 lượt

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Thạch, ngày 21 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016

Họ và tên giáo viên: Hoàng Thế Hiến
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ trưởng tổ Xã hội.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy GDCD 6, Ngữ văn khối 9, Bí thư chi Đoàn, Phụ trách CNTT của trường.

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Bồi dưỡng thường xuyên nhằm để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết

TT

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức BDTX

1

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

10

Tự bồi dưỡng

2

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

5

Tự bồi dưỡng

3

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5

Tự bồi dưỡng


4

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thạch, Đại hội Đảng bộ Huyện Tuyên Hóa, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

10

Tự bồi dưỡng


2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết

TT

Tên nội dung bồi dưỡng

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

1

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ Văn.

15

5

10

3. Nội dung bồi dưỡng 3 : 60 tiết

Mô đun

Tên nội dung bồi dưỡng

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

THCS 1

Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS)

10

2

3

THCS 2

Hoạt động học tập của học sinh THCS.

10

2

3

THCS 3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt.

10

2

3

THCS 4

Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.

10

2

3

III.  HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

Bản thân xác định bồi dưỡng thường xuyên theo những hình thức sau:

1. BDTX bằng tự học của bản thân kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung theo kế hoạch của trường THCS Thanh Thạch và phòng GD&ĐT Tuyên Hóa, nhằm:

- Nghe báo cáo viên, chuyên gia hướng dẫn cách tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó;

- Giáo viên trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa: Bản thân tự học tập từ xa qua mạng Internet.

IV. ĐỀ NGHỊ BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG NHỮNG NỘI DUNG SAU:

Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với điều kiện thực thực tế của bản thân, tôi yêu cầu các cấp quản lý cấp trên tổ chức bồi dưỡng tập trung những nội dung: Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ Văn.

V. KẾ HOẠCH BDTX HÀNG THÁNG:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Tự học

Học tập trung

Kết quả cần đạt

LT

TH

9/2015

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

10

5

5


- Nắm được tình hình và nguyên nhân ra đời của Nghị quyết.

- Định hướng đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT

Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

5

5

5


Nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết về đổi mới chương trình và SGK.

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5

5

5


Nắm được các nội dung cơ bản của Quyết định về đổi mới chương trình và SGK.10/2015

Nội dung 2

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ Văn.

30

15

5

10

- Nắm những vấn đề cơ bản về phương hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

- Tiếp cận yêu cầu và cách thức dạy học phù hợp với  chương trình và SGK mới.

11/2015

Module THCS 1

15

10

2

3

Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh

12/2015

Module THCS 2

15

10

2

3

Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

01/2016

Module THCS 3

15

10

2

3

Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt

2/2016

Module THCS 4

15

10

2

3

Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.

3/2016

Kiểm tra công tác BDTX

Hoàn thành các bài kiểm tra.

4/2016

Tổng kết công tác BDTX ở tổ

Hoàn thành hồ sơ

Tổng cộng số tiết

120

70

28

22

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2015 - 2016 của bản thân, kính mong sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục và đồng chí, đồng nghiệp để tôi hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên của mình.


GIÁO VIÊN

Hoàng Thế Hiến


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 101 
|
 Hôm nay: 91