• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch Chi Đoàn năm học 2013 - 2014

Ngày đăng: 20-10-2013
Đọc: 7052 lượtĐOÀN XÃ THANH THẠCH

C.Đ TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

----------- o0o -----------

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

-------------------------

                          Thanh Thạch, ngày 10 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THANH THẠCH
NHIỆM KỲ 2012 - 2013

TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THANH THẠCH
NHIỆM KỲ 2013 - 2014

--------------------------

Năm học 2013 - 2014, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại, 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 84năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013), và 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014); 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/20143); Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ngành Giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Là năm học thứ 8 toàn ngành quyết tâm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, là năm học thứ 7 thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và là năm học thứ 6 triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đây là năm học thứ 10 của trường THCS Thanh Thạch

Sau một năm hoạt động, BCH Chi đoàn tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013 và xây dựng phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Tổng số Đoàn viên trong chi Đoàn ở nhiệm kỳ qua thường xuyên có sự giao động  từ 12 - 13 đồng chí. Trong đó nữ 5 đồng chí. Độ tuổi bình quân còn rất trẻ khoảng 29 tuổi. Trong đó Đảng viên 5 đồng chí chiếm khoảng 40 %.

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, BGH nhà trường, BTV Đoàn xã. Sự phối hợp, giúp đỡ của BCH Công đoàn, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Đa số Đoàn viên trẻ, nhiệt tình, tích cực trong công tác, ham học hỏi nhằm rèn luyện tốt chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Khó khăn

- Đa số Đoàn viên ở xa, tuổi nghề còn trẻ nên đã ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nhà trường cũng như trong các hoạt động, phong trào của Đoàn.

- Một số Đoàn viên ngoài công tác giảng dạy còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên đã ảnh hưởng đến các hoạt động, phong trào.

- Vẫn còn một số Đoàn viên còn ngại khó, nề hà trong công việc, chưa thật sự nhiệt tình năng nổ trong mọi hoạt động.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG
TRÀO ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 203.

1. Công tác giáo dục của Đoàn

1.1. Công tác  tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng:

Đã phát động và đẩy mạnh các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" bằng các hoạt động cụ thể, xây dựng tủ sách Bác Hồ với gần 40 đầu sách, thu hút hàng chục lượt bạn đọc là Đoàn viên, Đội viên và cả các giáo viên không phải Đoàn viên.

Các Đoàn viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm do nhà trường tổ chức, cũng như các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp tổ chức.

1.2. Công tác hoạt động truyền thống, đạo đức, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân

Đoàn viên luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không có Đoàn viên nào vi phạm pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh các điều, khoản quy định của Luật giao thông đường bộ và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. Trong Chi đoàn, Đoàn viên đã có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và nhà trường.

III. Tập trung triển khai phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc" và "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

1. Phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc"

1.1. Xung kích trong phong trào sáng tạo trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2013, hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", công tác rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học đã có một số kết quả phấn khởi:

Tất cả Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên đã tích cực, tự giác, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT, 100% Đoàn viên biết sử dụng vi tính để soạn giáo án và bài giảng.

Nhiều đồng chí viết được SKKN được tổ chuyên môn và nhà trường đánh giá cao như các đồng chí Lê Việt Đức, Hoàng Thế Hiến, Đinh Hữu Thọ.. trong đó có Đề tài khoa học được Hội đồng cấp huyện công nhận, có 7 đồng chí đạt Danh hiệu Lao động Tiên tiến trong đó có 1 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

1.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn nhận thức về vai trò của cuộc vận động "Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh" là một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác Đoàn. BCH Chi đoàn luôn tìm cách động viên, vận động các đồng chí trong Chi đoàn tham gia các phong trào Văn nghệ, Thể thao do các cấp hay Chi đoàn tổ chức. Chi đoàn luôn động viên khích lệ các đoàn viên tham gia các buổi lao động công ích, ủng hộ từ thiện, ủng hộ tổ chức trẻ em khuyết tật, tham gia đóng quỹ tình nghĩa trong nhà trường và hưởng ứng, tham gia các hoạt động khác do cấp trên phát động.

Xây dựng tinh thần đoàn kết thân ái trong Chi đoàn, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, giúp đỡ động viên Đoàn viên có hoàn cảnh như ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ... .

Nhiều đồng chí đã đăng ký tình nguyện hiến máu nhân đạo, tuy nhiên do kế hoạch của cấp trên nên không thực hiện được. Đoàn viên đã tích cực, đi đầu trong việc chỉ đạo học sinh tham gia xây dựng tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như phong trào làm việc tốt, phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tham gia làm vệ sinh dường làng, ngõ xóm; tham gia làm vệ sinh ở Đài tượng niệm Liệt sĩ xã Thanh Thạch….

1.3. Xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Chi đoàn giáo viên đã tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội do cấp trên phát động. 100% Đoàn viên kí cam kết tuân thủ luật giao thông đường bộ, 100% Đoàn viên ký cam kết không hút thuốc lá ở nơi công cộng, 100% Đoàn viên có lối sống lành mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không sa vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Đoàn viên  đã tích cực, đi đầu trong việc chỉ đạo học sinh tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là Đoàn viên là lực lượng tích cực trong các Ban ANTT, Phòng chống lụt bão của nhà trường.

1.4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

Đoàn viên chi đoàn giáo viên đã tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động ứng dụng CNTT vào soạn giáo án, thiết kế bài giảng, giảng dạy, tính điểm trung bình môn học và điểm trung bình học kỳ các môn học.

BCH Chi đoàn đã sắp xếp lại hồ sơ sổ sách, trang bị thêm một số sổ quản lý Chi đoàn nhằm góp phần hoàn hiện việc quản lý, sử dụng và tra cứu thông tin đoàn viên trong Chi đoàn.

BCH đã lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn hàng kỳ, tháng nhằm thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2013 đã đề ra.

1.5. Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế.

Đã tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Đoàn viên về cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu thông qua các buổi hội họp, sinh hoạt đoàn thể...

Chi đoàn giáo viên đã tham gia tích cực các buổi tập huấn về CNTT nhằm góp phần vào công tác chuyên môn cũng như nâng cao trình độ tin học của mình trong thời kỳ tin học.

2. Phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

2.1. Đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

BCH Chi đoàn động viên các Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên đã tích cực, tự giác, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tiêu biểu có các đồng chí đã hoàn thành được chương trình Đại học và có đồng chí đang theo học Đại học. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT.

Năm học qua các Đoàn viên đã tích cực tham gia dạy dự giờ thăm lớp để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề.

Nhiều đồng chí Đoàn viên đã tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh tham dự Hội khoẻ Phù Đổng. Cụ thể như đồng chí Lê Việt Đức, đồng chí Đinh Hữu Thọ, đồng chí Hoàng Thế Hiến...tuy nhiên do mặt bằng học sinh thấp nên kết quả chưa cao.

2.2. Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.

Đoàn viên đã tích cực tham gia dự giờ thăm lớp, dạy thao giảng có ƯD-CNTT để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh, nhất là giáo dục học sinh cá biệt.

2.3. Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa.

Đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của Chi đoàn và nhà trường tổ chức nhằm nâng cao sức khoẻ, tạo không khí vui tươi trong nhà trường để phục vụ cho công tác giáo dục được tốt hơn và làm gương cho các Chi đoàn học sinh noi theo. Chi Đoàn đã tham gia Giao lưu bóng chuyền với Đoàn xã Thanh Thạch, tham gia các giải bóng chuyền của địa phương và Ngành tổ chức.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, Chi Đoàn đã tích cực tham gia tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, thăm và dâng hương tại khu di tích lich sử Quốc gia Lèn Hà – Thanh Hóa.

2.4. Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

Đoàn viên chi Đoàn tích cực tham gia hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường.

Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm đi đầu trong công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục sức khỏe; tư vấn về sức khỏe tâm lý, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho học sinh.

IV. Công tác chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

1. Công tác xây dựng củng cố tổ chức.

Đoàn viên phát huy vai trò của mình hướng dẫn, giúp đỡ các học sinh tổ chức các hoạt động của lớp.

BCH đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH để hoàn thành phương hướng hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2013. BCH chi đoàn đã họp định kỳ hàng tháng và họp đột xuất khi có việc cần.

- Chi Đoàn đã tổ chức kết nạp cho 11 thanh niên ưu tú vào hàng ngũ của Đoàn. Tuy nhiên, số đoàn viên này chỉ sinh hoạt trong một thời gian ngắn thì chuyển về cơ sở mới.

2. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Nhằm thắt chặt mối đoàn kết Đoàn viên trong Chi đoàn, BCH Chi đoàn đã tiến hành tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các Đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, có việc hiếu hỉ...khích lệ động viên đồng chí mình vượt qua khó khăn.

3.  Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế hệ thiếu niên nhi đồng, tham gia xây dựng Đảng.

3.1 Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế Đội thiếu niên.

Chi Đoàn đã làm tốt vai trò chăm lo giáo dục Đội thiếu niên trong nhà trường. Cụ thể:

Chi Đoàn, thường xuyên theo dõi chỉ đạo sát sao các hoạt động của Liên Đội nhà trường. Cụ thể chỉ đạo việc tiến hành Đại hội Liên Đội, việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thường xuyên của Liên Đội.

Hầu hết các Đoàn viên đều tham gia công tác Chủ nhiệm lớp, trực tiếp phụ trách các chi đội.

3.2 Đoàn với công tác Xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã chú trọng công tác phát triển Đảng. Kết quả Chi đoàn đã giới thiệu 2 đồng chí Đoàn viên  tích cực, ưu tú và 01 đồng chí đã được Chi bộ nhà trường kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam.

V. Những tồn tại, hạn chế, kiến nghị và đề xuất

1. Những tồn tại và hạn chế.

Bên cạnh một số kết quả đạt được đáng khích lệ, chúng ta thấy chất lượng dạy học và giáo dục học sinh nhìn chung chưa đồng đều. Lòng nhiệt tình còn thiếu trong công tác giáo dục học sinh, nhất là đối với học sinh cá biệt, học sinh hay bỏ học. Còn một số Đoàn viên là GVCN còn chưa tích cực, nhiệt tình tìm hiểu kỹ học sinh lớp mình chủ nhiệm, đặc biệt là học sinh cá biệt để có biện pháp giúp đỡ, uốn nắn, răn đe kịp thời nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

Vẫn còn một số Đoàn viên chưa thực sự cố gắng tích cực, còn ngại khó, ngại khổ trong một số công việc của Chi đoàn, nhà trường và đoàn thể

Một số đoàn viên còn chậm trể trong việc thực hiện thời gian hội họp, lên lớp đã tạo nên hiện tượng không tốt trong việc thực hiện nề nếp của trường.

Còn Đoàn viên thanh niên vi phạm quy định về hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.

Đa số Đoàn viên  còn trẻ, tuổi nghề còn ít nên công tác chuyên môn còn gặp một số khó khăn như: Sửa điểm trong sổ chính; vào học bạ còn nhầm lẫn. Các loại hồ sơ, kế hoạch chưa hoàn thành đúng định kỳ.... Đoàn viên chưa tích cực đăng ký dạy dự giờ thao giảng nhân các ngày lễ lớn 20/11, 26/03; Chưa thực sự cố gắng quyết tâm ƯDCNTT vào dạy học.

2. Những kiến nghị và đề xuất.

- Đối với Đoàn viên:

+ Cần tăng cường dự giờ thăm lớp để học tập và góp ý giúp đỡ lẫn nhau trong công tác giảng dạy; Tham khảo ý kiến của những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác chủ nhiệm để nâng cao năng lực giảng dạy và rèn luyện tay nghề, đặc biệt là trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh.

+ Cần rút kinh nghiệm về những mặt tồn tại đã nêu (mặc dù đó không phải là của bản thân), qua đó để phát huy những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm nhằm góp phần xây dựng Chi đoàn và Nhà trường ngày càng vững mạnh.

- Đối với các tổ chuyên môn có Đoàn viên sinh hoạt:

+ Tổ chuyên môn có Đoàn viên - giáo viên đi học Đại học cần tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành khóa học. Đồng thời cũng đề nghị các đồng chí đang học Đại học cần cố gắng tích cực hơn nữa để hoàn thành các công việc, nhiệm vụ của trường và tổ đã phân công.

- Đối với nhà trường:

+ Trong điều kiện khả thi, nhà trường nên tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho giáo viên là Đoàn viên ở xa; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên là Đoàn viên theo học chương trình Đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của  trường.

+ Nhà trường trang bị về cơ sở vật chất, dụng cụ thể thao, sân bãi cho giáo viên Đoàn viên tập luyện và Chi đoàn tổ chức các hoạt động TDTT như: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông...

-  Đối với BTV Đoàn xã:

+ Cần chỉ đạo sát sao kịp thời các hoạt động của Chi Đoàn. Cụ thể: Các kế hoạch hoạt động cần kịp thời để chi Đoàn chủ động tham gia một cách có hiệu quả.

+ Khen thưởng kịp thời các Đoàn viên có thành tích trong các hoạt động.

................................o0o................................

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2013 - 2014

I. CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chủ đề năm học:

- Chủ đề năm học của ngành “Năm học xây dựng kỷ cương và nâng cao chất lượng”.

- Chủ đề năm học của  Đoàn Năm công trình thanh niên

2 Nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2014, Chi đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện chủ đề năm học của Ngành và của Đoàn cấp trên.

- Đoàn viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành và của trường. Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và giáo dục hạnh kiểm học sinh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp", "Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".v.v.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 19 – CT/TU Ban thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

- Hưởng ứng các hoạt động và phong trào của Nhà trường và của cấp trên.

- Công trình thanh niên của Chi đoàn là: tiếp tục xây dựng Tủ sách Bác Hồ”

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Trên cơ sở tình hình thực tế những thuận lợi và khó khăn trong Chi đoàn nhiệm kỳ qua, BCH nhiệm kỳ 20121-2013 xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản cần đạt trong nhiệm kỳ này cụ thể như sau:

Chỉ tiêu cơ bản cần đạt trong nhiệm kỳ 2013 – 2014.

-         100% Đoàn viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, mẫu mực; học tập quán triệt Nghị quyết của BCHTW Đảng và các quy định đạo đức nhà giáo.

-         100% Đoàn viên  tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-         100% Đoàn viên chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

100 % Đoàn viên không vi phạm Chỉ thị 19 – CT/TU Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nâng cao tính gương mẫu cho học sinh noi theo.

-         100% Đoàn viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn của nhà trường như: Có đầy đủ hồ sơ sổ sách đúng quy định; dự giờ đồng nghiệp theo quy định; dạy dự giờ 2 tiết/ năm có UD-CNTT.

-         100% Đoàn viên  tích cực tìm kiếm phương pháp dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc trưng bộ môn và đặc điểm tình hình lớp; thực hiện cho điểm, cộng điểm, xếp loại, đánh giá học sinh đúng quy định của Thông tư 58. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này có 10 sáng kiến kinh nghiệm báo cáo trước tổ chuyên môn và nhà trường mỗi bộ môn có 01 giáo án điện tử dự thi cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learnin cấp trường, 8 đoàn viên đạt Danh hiệu Lao động Tiên tiến, 2 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-         100% Đoàn viên hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động.

-         100% Đoàn viên thực hiện chủ đề năm học của ngành và của Đoàn cấp trên, tham gia đầy đủ, tích cực các buổi lao động công ích, các hoạt động từ thiện do chi Đoàn, Nhà trường và Đoàn cấp trên phát động, tham gia đóng quỹ tình nghĩa trong Nhà trường.

-         100 % Đoàn viên tiếp tục tham gia xây dựng Công trình Thanh niên “Tủ sách Bác Hồ”

-         100% Đoàn viên nộp đoàn phí và quỹ đoàn đầy đủ, đúng thời gian quy định.

-         Chi đoàn xem xét và giới thiệu từ 2 đồng chí Đoàn viên ưu tú làm đối tượng Đảng gửi Chi bộ xem xét, giúp đỡ làm hồ sơ kết nạp Đảng.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục của Đoàn

1.1. Công tác  tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Tổ chức công tác tuyên truyền có hiệu quả đến các Đoàn viên các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Các  Đoàn viên nghiêm túc học tập các đợt học tập chính trị do nhà trường tổ chức. Tích cực tham gia vận động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với học sinh.

Đoàn viên đi đầu trong việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh các điều, khoản quy định của Luật giao thông đường bộ và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông, Pháp luật phòng chống thuốc lá. Trong Chi đoàn, Đoàn viên có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và Nhà trường.

1.2. Công tác hoạt động truyền thống, đạo đức, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, chi Đoàn, các giáo viên tổ chức cho học sinh các đợt dâng hương tại Bia liệt sĩ xã Thanh Thạch, thăm hỏi các gia đình người có công với Cách mạng nhân dịp 22/12/2013 nhằm giáo dục nhận thức tư tưởng cho học sinh.

100% Đoàn viên chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 100% Đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh các điều, khoản quy định của Luật giao thông đường bộ và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống thuốc lá. Đoàn viên có tác phong lối sống mẫu mực nhằm làm gương cho học sinh noi theo. Đoàn viên đi đầu trong việc giáo dục lối sống, tư cách đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học..., ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể học sinh.

2. Tập trung triển khai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

2.1. Phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc"

2.1.1.   Xung kích trong phong trào sáng tạo trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2014, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"

Tất cả Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên tích cực, tự giác, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT.

Đoàn viên tích cực viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn cũng như về công tác chủ nhiệm để báo cáo trước tổ chuyên môn, trước nhà trường. Phấn đấu trong năm học này có từ 8 sáng kiến kinh nghiệm được báo cáo và có 6 đồng chí đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trong đó có 1 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .

2.1.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chi đoàn nhận thức về vai trò của cuộc vận động "Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh" là một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác Đoàn. Vận động các đoàn viên tích cực đi đầu trong các phong trào làm gương cho học sinh noi theo không hút thuốc lá nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định...Nâng cao vai trò Đoàn viên, đặc biệt là Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tình nguyện, xung kích tham gia xây dựng cuộc sống cộng đồng.

BCH Chi đoàn luôn tìm cách động viên, vận động các đồng chí trong Chi đoàn tham gia các phong trào Văn nghệ, Thể thao do các cấp hay Chi đoàn tổ chức. Chi đoàn luôn động viên khích lệ các đồng chí Đoàn viên tham gia các buổi lao động công ích, ủng hộ từ thiện và hưởng ứng, tham gia các hoạt động khác do cấp trên phát động. Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện về trang phục nơi công sở, trang phục của các ngày lễ hội là nam cavát, nữ áo dài...

Nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn viên GVCN tích cực chỉ đạo các chi đoàn học sinh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như hướng dẫn, chỉ đạo cho học sinh các lớp ủng hộ, quyên góp nhằm giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,các tổ chức từ thiện...

Xây dựng tinh thần đoàn kết thân ái trong Chi đoàn, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, giúp đỡ động viên Đoàn viên có hoàn cảnh như ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ....

2.1.3. Xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Chi đoàn giáo viên tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội do cấp trên phát động. 100% Đoàn viên có lối sống lành mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không sa vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Nâng cao vai trò Đoàn viên GVCN tích cực hướng dẫn, chỉ đạo học sinh tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Đoàn viên  hướng dẫn học sinh thực hành "Nói lời hay, làm việc tốt" khi đến trường cũng như ngoài xã hội.

2.1.4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

Đoàn viên Chi đoàn giáo viên phải tích cực, đi đầu trong việc tham gia các hoạt động ứng dụng CNTT vào soạn, giảng, tính điểm trung bình môn học và điểm trung học kỳ các môn học.

BCH Chi đoàn tiếp tục sắp xếp lại hồ sơ sổ sách, tranh bị thêm một số sổ quản lý Chi đoàn nhằm góp phần hoàn hiện việc quản lý, sử dụng và tra cứu thông tin đoàn viên trong Chi đoàn.

BCH lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn hàng tháng nhằm thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2013 - 2014 đã đề ra.

2.1.5.  Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Đoàn viên về cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu.

Chi đoàn giáo viên tổ chức các buổi tập huấn về CNTT các chuyên đề chuyên môn nhằm góp phần vào công tác chuyên môn cũng như nâng cao trình độ tin học cho toàn thể Đoàn viên trong thời kỳ tin học.

Đoàn viên đi đầu trong phong trào học tập ngoại ngữ, tin học học nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

2.2. Phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

2.2.1. Đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

BCH Chi đoàn động viên các Đoàn viên không ngừng học tập, nghiên cứu để trau dồi nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đoàn viên tích cực, chủ động tự học để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các đồng chí Đoàn viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ và CNTT.

Năm học này các Đoàn viên tích cực tham gia dự giờ thăm lớp để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề. Thông qua các buổi sinh hoạt, chi Đoàn kết hợp với tổ chuyên môn sẽ hướng dẫn, giúp đỡ các Đoàn viên trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học.

Động viên, khen thưởng kịp thời các đồng chí tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp huyện, bồi dưỡng, huấn luyện đội năng khiếu tham gia dự thi các cấp.

2.2.2.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.

Đoàn viên tích cực tham gia dạy dự giờ, dạy thao giảng có ƯD-CNTT để trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm rèn luyện và nâng cao tay nghề. Phấn đấu dạy 2 tiết/năm học có ƯD-CNTT. Dự giờ đồng nghiệp đủ số tiết theo quuy đinh hiện hành.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh, nhất là giáo dục học sinh cá biệt.

2.2.3.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa.

Đoàn viên tham gia các hoạt động Văn nghệ - Thể thao của Chi đoàn, Đoàn cấp trên và Nhà trường tổ chức nhằm nâng cao sức khoẻ, tạo không khí vui tươi trong Nhà trường để phục vụ cho công tác giáo dục được tốt hơn và làm gương cho các Chi đoàn học sinh noi theo. Chi đoàn sẽ tổ chức Giao lưu bóng chuyền  với các chi Đoàn bạn như Chi Đoàn các Thôn trong xã, chi Đoàn Trường học lâm cận...

Cùng với nhà trường, Đoàn viên  tích cực tham gia tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh nhân sinh nhật Đoàn.

Tổ chức trong toàn Liên đội Hội thi “Chúng em với trò chơi dân gian và các điệu hát dân ca” nhằm hưởng ứng kế hoạch đưa trò chơi dân gian và dân ca vào trường học của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đoàn viên tham gia các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức vào ngày 20/11, 22/12, 26/3…

2.2.4.  Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

Đoàn viên GVCN tích cực nhắc nhở các em Đội viên tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường, chi Đoàn tổ chức.

Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm phát huy vai trò của mình trong công tác giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe; tư vấn về sức khỏe tâm lý, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho học sinh.

3. Công tác xây dựng Công trình thanh niên:

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2013 Chi Đoàn tập trung nhân lực, kinh phí và quyết tâm tiếp tục xây dựng Công trình thanh niên đã phát động trong nhiệm kỳ trước.

- Tên công trình Thanh niên: “TỦ SÁCH BÁC HỒ”

- Lực lượng tham gia: Toàn thể Đoàn viên trong Chi Đoàn, kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức trong nhà trường như: Nhà trường, Công Đoàn, chi bộ Đảng, và ngoài nhà trường như Chi Đoàn bạn, Đoàn cấp trên mà trực tiếp là Đoàn xã Thanh Thạch.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt cả nhiệm kỳ và trên cơ sở đó hằng năm có sự bổ sung và làm giàu vốn sách cho tủ sách và sử dụng tủ sách có hiệu quả.

- Hàng tháng mỗi Đoàn viên đóng góp 2.000 đồng vào Công trình thanh niên.

Số sách này được gửi vào Thư viện nhà trường (vì chưa có giá sách riêng) BCH chi đoàn tiếp nhận và giao cho Đoàn viên phụ trách Thư viện quản lý và cho Đội viên, Đoàn viên và Cán bộ giáo viên sử dụng theo quy định của Thư viện nhà trường. BCH chi Đoàn sẽ theo dõi, kiểm tra, tiếp nhận sách, báo, tài liệu mà các cá nhân tập thể hảo tâm ủng hộ và kiểm tra việc quản lý và sử dụng “TỦ SÁCH BÁC HỒ” một cách thường xuyên.

IV. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1. Công tác xây dựng củng cố tổ chức.

Đoàn viên đặc biệt là Đoàn viên  GVCN phát huy vai trò của mình hướng dẫn, giúp đỡ các chi Đội tổ chức các hoạt động, phong trào của chi Đội, lớp.

BCH phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH để hoàn thành phương hướng hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2014. BCH chi đoàn tiến hành họp định kỳ hàng tháng để triển khai kế hoạch của Chi đoàn đã đề ra và họp đột xuất khi có việc cần

Tiến hành theo dõi, giúp đỡ các Đội viên, thanh niên ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn. Phấn đấu kết nạp 05 Đoàn viên mới.

Tiến hành phân loại Đoàn viên theo từng tháng và cuối năm học. BCH tham mưu với Ban Thi đua nhà trường để xếp thi đua của Đoàn viên giáo viên.

2. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên

Nhằm thắt chặt mối đoàn kết Đoàn viên trong Chi đoàn, BCH Chi đoàn tiếp tục tiến hành tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các Đoàn viên có khó khăn, việc hiếu hỉ...

Đoàn viên tích cực tham gia hoạt động đóng quỹ đi tham quan do Nhà trường và Công đoàn tổ chức.

3.  Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế Đội thiếu niên,  tham gia xây dựng Đảng.

3.1 Đoàn với công tác chăm lo giáo dục thế Đội thiếu niên.

Chăm lo giáo dục Đội thiếu niên là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của tổ chức Đoàn, của mỗi Đoàn viên:

- Đối với Chi Đoàn, thường xuyên theo dõi chỉ đạo sát sao các hoạt động của Liên Đội nhà trường. Cụ thể chỉ đạo việc tiến hành Đại hội Liên Đội, việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thường xuyên của Liên Đội. Tham mưu cho Cấp ủy Đảng và BGH nhà trường về công tác Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trong nhà trường.

- Đối với các Đoàn viên: 3/10 Đoàn viên đã tham gia công tác Chủ nhiệm lớp, phụ trách Chi đội theo sự phân công của Nhà trường. Ngoài ra Chi Đoàn sẽ phân công các Đoàn viên còn lại phụ trách các chi Đội để hỗ trợ các Giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động Đội ở cấp chi đội một các có hiệu quả.

Chỉ đạo Liên Đội tổ chức các phong trào thi đua theo đúng kế hoạch của Đoàn – Đội cấp trên và đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho hoạt động rèn luyện và học tập.

Tóm lại Đoàn viên sẽ là lực lượng chính trong việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ Đội vieeb thiếu niên trong nhà trường. Phát huy vai trò người Đoàn viên gương mẫu trong mọi hoạt động để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

3.2 Đoàn với công tác Xây dựng Đảng.

Đây một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng Đoàn viên trong chi bộ về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển đảng cho đoàn viên thanh niên.

+ Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phát triển đảng, cần mở rộng và tạo điều kiện cho những đồng chí đoàn viên có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của đảng.

+ Mạnh dạn giao cho Đoàn viên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém.

+ Tiếp tục tổ chức những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như thể thao, văn hoá, văn nghệ ... nhằm thu hút thanh niên.

Trong nhiệm kỳ này, Chi đoàn chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng. Hàng quý Chi đoàn tiếp tục giới thiệu Đoàn viên tích cực, ưu tú sang Chi bộ nhà trường để Chi bộ xem xét cử đi học các lớp đối tượng Đảng và làm hồ sơ kết nạp Đảng.

- Chỉ tiêu: Tạo điều kiện cho 3 Đoàn viên chưa học Cảm tình Đảng (hoặc đã học nhưng chứng chỉ hết hạn theo quy định) được tham gia lớp học khi có kế hoạch của cấp trên về việc mở lớp. Giới thiệu 2 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

4. Xếp loại Chi Đoàn và danh hiệu thi đua.

- Xếp loại Chi Đoàn: Chi Đoàn vững mạnh.

- Danh hiệu thi đua: Chi đoàn tiên tiến xuất sắc.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013 và phương hướng nhiệm kỳ 2013 - 2014 của BCH Chi Đoàn Trường THCS Thanh Thạch nhiệm kỳ 2012-2013. Kính mong đại hội tích cực, nhiệt tình đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hoạt động Đoàn ngày càng tốt hơn. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Đoàn chủ tịch xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị đại biểu và các đồng chí Đoàn viên khỏe mạnh, hạnh phúc!

Xin chân thành cám ơn!


T/M BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

Hoàng Thế Hiến


PHÊ DUYỆT

CỦA BCH ĐOÀN XÃ THANH THẠCHBình luận

 Napasson | 2014-07-14 07:07:18
 This inuodrtces a pleasingly rational point of view.Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 99 
|
 Hôm nay: 11